Driving Range 791 557 656    

4 maja 2020

Golf powraca!
Od jutra, 4 maja, dozwolone jest otwarcie niektórych obiektów sportowych, w tym PÓL GOLFOWYCH. Nasze treningowe pole golfowe będzie również otwarte. Istnieje jednak wiele środków ostrożności, które trzeba stosować podczas przebywania i gry na naszym obiekcie.
– Na parkingu i podczas rozmowy z obsługą pola należy mieć osłonięte usta i nos – nie potrzeba zakrywać twarzy podczas gry na polu.
– Należy posiadać swój płyn do dezynfekcji rąk.
– Konieczne jest używanie własnego sprzętu. Nie mamy niestety warunków do dezynfekcji sprzętu czy piłek na driving range – z tego powodu wypożyczalnia jest zamknięta.
– Z wyżej wymienionych względów z Driving Range można korzystać wyłącznie używając własnych piłek, które po wybiciu należy niezwłocznie pozbierać.
– Na polu jest określony limit graczy – ilość osób we flight’cie rozgrywających jeden dołek może wynosić maksymalnie 3 osoby. Co oznacza ilość osób grających na całym obiekcie maksymalnie 18 osób. Pamiętamy o zachowaniu odpowiedniego dystansu co najmniej 2 metrów miedzy osobami.
– W związku z tym, że Driving Range oraz dołki 5 i 6 znajdują się na tym samym obszarze – łącznie może przebywać tam tylko 6 osób. Zabrania się korzystania z Driving Range, jeżeli w tym czasie jest rozgrywany dołek nr 5 lub 6 (nawet jeżeli będzie to tylko 1 osoba). I odwrotnie – jeżeli są osoby trenujące na Driving Range – nie wolno wchodzić na dołki nr 5 i 6.
– Driving range – pamiętamy o zasadzie maksymalnie 6 osób w tym obszarze. Osoby trenujące na Driving Range zajmują co drugie stanowisko [tak aby miedzy sobą zostawić jedno puste stanowisko].
– Osoby opłacające roczny ryczałt mogą korzystać z pola i driving range (własne piłki!) w nieograniczonym zakresie, oczywiście jeżeli na polu jest w danym czasie mniej niż 18 osób. W przeciwnym razie można zaczekać na parkingu lub przyjechać w innym terminie.
– Osoby nie opłacające ryczałtu, mogą również korzystać z pola i driving range (własne piłki) po opłaceniu green fee (opłata za grę) w danym dniu. Jednorazowe green fee wynosi 50 zł, niezależnie od ilości rund 6-dołkowych czy czasu treningu.
Nadal obowiązuje zasada maksymalnie 18 osób na terenie pola.
Green fee należy zapłacić przelewem przed przyjazdem na pole. Pracownik pola nie ma możliwości pobierania opłaty na miejscu w gotówce czy kartą. Potwierdzenie przelewu należy mieć ze sobą.
Nr konta do przelewu:
Pierwszy Kaliski Klub Golfowy
23 1020 2212 0000 5702 0318 6889
– Podczas rundy nie wyjmujemy flag z dołków, nie należy dotykać flagi.
– Jeżeli piłka wyląduje do 50 cm w okolicach dołka, podnosimy ją i uznajemy, że wpadła do dołka w następnym uderzeniu.
– Staramy się jak najmniej dotykać dołka przy wyciąganiu piłki.
– Z innymi golfistami na polu witamy się z daleka (można pomachać ręką). Nie podajemy rąk na powitanie, o całowaniu i przytulaniu nie wspomnę – no chyba, że współmałżonka, jeżeli pozwoli nam wygrać 

Miłej gry i do zobaczenia na Golf Park Jantar!

Poniżej przedstawiamy modyfikacje reguł gry w golfa na czas epidemii oraz rekomendacje i standardy zachowań graczy określone przez PZG.

Modyfikacje reguły gry w golfa obowiązujące podczas epidemii:

1.         Gracz jest zobowiązany samodzielnie zapisywać swoje wyniki na karcie wyników i nie przekazywać jej pozostałym współgraczom. Karty należy wydrukować przez przyjazdem na pole golfowe.

2.         Marker jest zwolniony z obowiązku pisemnej autoryzacji wyników współgracza. Potwierdzenia uzyskanych wyników dokonuje się ustnie lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej PZGolf lub Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG. Skan wypełnionej karty wyników można również przesłać do klubu macierzystego w celu wprowadzenia jej do systemu.

3.         Obowiązuje całkowity zakaz:

•          dotykania i wyjmowania flag z dołków podczas gry i treningu;

•          używania grabi w obszarze bunkrów – piasek w bunkrze należy wyrównywać stopą lub kijem golfowym;

•          używania myjek do piłek;

•          dotykania i podnoszenia piłek innych graczy i trenujących;

•          usuwania, dotykania markerów dystansu, palików obszarów kary, terenów

w naprawie, czy innych palików i znaczników znajdujących się na polu golfowym. Są to sztuczne utrudnienia nieruchome.

4.         Należy wykorzystywać urządzenia do bezdotykowego wyciągania piłki z dołka lub inne dostępne rozwiązania techniczne. W przypadku ich braku, należy korzystać z gimme (podarowane uderzenie) w odległości 50 cm od dołka w celu uniknięcia dotykania dołka. Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund pozaturniejowych (dawniej EDS) są kwalifikowane na cele handicapowe, chyba że klubowa komisja HCP postanowi inaczej.

Rekomendacje i standardy zachowania graczy:

1.         Zawsze zgłaszaj swoją obecność na obiekcie obsłudze pola golfowego w celu umożliwienia rejestracji.

2.         Nie witaj się ze współgraczami, ani nie dziękuj po rundzie poprzez podanie ręki.

3.         Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry.

4.         Na obiektach treningowych korzystaj z własnych piłek.

5.         Na driving range zajmuj co drugie stanowisko.

6.         Nie korzystaj z ławek ustawionych na polu.

7.         Rundy pozaturniejowe (dawne EDS) rejestruj za pośrednictwem aplikacji mobilnych PZGolf lub za pośrednictwem Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG.

8.         Na pole golfowe przyjeżdżaj w stroju sportowym.

9.         Ogranicz do niezbędnego minimum korzystanie z domku klubowego oraz bezpośrednie kontakty z innymi graczami i pracownikami obsługi pola golfowego.

10.       Płać online lub za pośrednictwem kart płatniczych.

11.       Graj w maksymalnie 3 osobowych grupach (flajtach).

12.       Bądź zawsze wyposażony w środki do dezynfekcji.

13.       Dezynfekuj swój sprzęt przed i po grze lub treningu.

 

Kategorie

Cytat

Spójrz prawdzie w oczy, 95% tej gry rozgrywa się w głowie. Jeśli gra ci nie idzie, niepotrzebny ci żaden pro. Potrzebny ci psychoanalityk.
-Tom Murphy

Najbliższe wydarzenia

Archiwum

Strona Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego wykorzystuje pliki cookie.
Akceptuję Cookies
x