Turniej Biało-Czerwony 11.07.20

Tradycyjnie już od wielu lat spotykamy się na Gradi Golf Club i rozgrywamy turniej między zaprzyjaźnionymi klubami.

Regulamin Turnieju:

Czwórmecz Biało-Czerwony

Termin 11 lipca 2020

1. Postanowienia ogólne

Turniej Biało – Czerwony jest turniejem golfowym, w którym mogą brać udział osoby z umiejętnością gry w golfa posiadające kartę handicapową PZG .

Uczestnikami  turnieju są gracze z klubów: Gradi Golf Club , Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego , Konińskiego Klubu Golfowego oraz  Air Golf Club Ostrów Wielkopolski

Dany klub musi być klubem macierzystym.

2. Komitet Turniejowy:

– Dyrektor Turnieju – Piotr Świackiewicz

– W skład komitetu turniejowego wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących klubów

– Lech Natkowski

– Aleksander Piechota

– Piotr Zbyszewski

Obowiązkiem gracza jest wystąpić w stroju biało-czerwonym,  posiadać jakiekolwiek elementy stroju w kolorze biało-czerwonym np. czapeczka , szarfa , apaszka, daszek itp.

2. System gry i tee

Turniej rozgrywany jest w formacie  Stableford Brutto i Netto, według Reguł Gry w Golfa R&A Rules Limited, oraz reguł lokalnych przygotowanych przez Komitet.

Startujemy:

 tee żółte – mężczyźni

 tee czerwone- kobiety i juniorzy do 12 lat

Aby dać klubom równe szanse zwycięzcą turnieju zostaje klub, którego suma sześciu wyników  tj. trzech najlepszych stableford brutto plus trzech najlepszych stableford netto jest najwyższa.

Kategorie są rozłączne czyli gracz, który punktuje w brutto nie punktuje w netto. Gracze punktujący muszą mieć kartę HCP z danego Klubu.

W przypadku równego wyniku o pierwszym miejscu decyduje dogrywka „sudden death” rozgrywana brutto przez wyznaczonego przez klub gracza. Dogrywka będzie miała miejsce na dołku nr 18.

Dodatkowo członkowie każdego klubu będą uczestniczyli w Klasyfikacji  Stableford Netto, a trzy pierwsze miejsca z każdego klubu będą nagradzane nagrodami rzeczowymi.

O kolejności  miejsc decyduje „countback” (ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek).

Dla turnieju wprowadza się ograniczenie hcp  gry do 54.

3. Wózki

Używanie wózków golfowych typu melex podczas turnieju jest dozwolone tylko ale wówczas gracz nie może zdobywać punktów dla drużyny. Może uczestniczyć  tylko w Klasyfikacji Stableford Netto prowadzonej dla każdego klubu. Wyjątkiem jest grupa master seniorów, która może używać melexów i zdobywać punkty dla drużyny.

4. Nagrody w  turnieju

W turnieju za zajęcie pierwszego miejsca zwycięski klub otrzyma puchar przechodni.

Ponadto nagrody przyznawane będą zawodnikom, którzy uzyskają najlepsze wyniki w kategorii STB netto w poszczególnych klubach  (razem 12 nagród). Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdym klubie.

Rozegrane zostaną dodatkowo:

Longest Drive

Kobiety  – dołek 2

Mężczyźni – dołek nr 8

Nearest to the Pin.

Kobiety  – dołek 16

Mężczyźni – dołek nr 3

Dodatkowe nagrody w klasyfikacji brutto ogólnej dla wszystkich  klubów: 1, 2, 3 miejsce.

Każdy klub przeznaczy na nagrody po 300 zł brutto.  Pula nagród wyniesie 1200 zł.

Nagrody zostaną zakupione przez Gradi Golf Club a poszczególne kluby zostaną obciążone fakturą – każdy klub po 300 zł.

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmują kapitanowie lub sekretarze poszczególnych klubów do piątku dnia 10 lipca 2020 roku do godziny 15:00 i przekazują listę graczy na email: golf@palac-brzezno.pl

Minimalna ilość zawodników w drużynie  – 6 osób, maksymalna – 25 osób. Klub może wystawić więcej niż jedna drużynę. Maksymalna ilość zawodników w drużynie może ulec zmianie na wniosek przedstawiciela danego klubu i akceptacji pozostałych przedstawicieli klubów.

7. Termin, miejsce turnieju

11  lipca  2020  Gradi Golf Club

Start godz. 10.00 Shotgun , godz. 9.30  odprawa przy tee nr 1

8. Opłaty turniejowe

– Osoby bez wykupionego prawa do gry na Gradi G.C. – 270 złotych

(opłata zawiera green fee, lunch box i lunch po rundzie)

– Członkowie Gradi Golf Club bez wykupionego prawa do gry – 245 zł

– Osoby z wykupionym prawem do gry na polu Gradi G.C. – 70 zł

Prośba do uczestników o dogłębne przeanalizowanie warunków, aby na tym tle nie dochodziło do nieporozumień. Celem naszym jest propagowanie golfa jako sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Niezastosowanie się do reguł  regulaminu (w tym brak stroju biało-czerwonego)  będzie skutkować  wykluczeniem z turnieju.

 

Kategorie

Cytat

Golf jest grą, której celem jest trafienie bardzo małą piłką do jeszcze mniejszego dołka, używając zupełnie źle zaprojektowanych do tego celu narzędzi.
-Winston Churchill

Najbliższe wydarzenia

Archiwum

Strona Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego wykorzystuje pliki cookie.
Akceptuję Cookies
x