UA-115571061-1
Driving Range 791 557 656    

Definincje

Definicje zamieszczono w porządku alfabetycznym, a w tekście Reguł, wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą.

Adresowanie piłki (Addressing the Ball)
Aut (Out of bounds)
Best-ball (Best-ball)
Boczny hazard wodny (Lateral water hazard)
Bunkier (Bunker)
Caddie (Caddie)
Czynnik zewnętrzny (Outside agency)
Dołek (Hole)
Flaga (Flagstick)
Forecaddie (Forecaddie)
Formy match play (Forms of match play)
Formy stroke play (Forms of stroke play)
Four-ball (Four-ball)
Foursome (Foursome)
Hazard wodny (Water hazard)
Hazardy (Hazardy)
Komitet (Committee)
Linia gry (Line of play)
Linia puttowania (Line of putt)
Marker (Marker)
Najbliższy punkt uwolnienia (Nearest point of relief)
Naturalne utrudnienia ruchome (Loose impediments)
Nienormalne warunki ziemne (Abnormal ground conditions)
Niewłaściwa piłka (Wrong ball)
Niewłaściwy putting green (Wrong putting green)
Obserwator (Observer)
Obszar tee (Teeing ground)
Partner (Partner)
Piłka prowizoryczna (Provisional ball)
Piłka uznana za przemieszczoną (Ball deemed to move)
Piłka w dołku (Ball holed)
Piłka w grze (Ball in play)
Piłka zastępcza (Substituted ball)
Piłka zgubiona (Lost ball)
Pole (Course)
Porada (Advice)
Przeciwnik (Opponent)
Przemieścić lub przemieszczona (Move or moved)
Przypadkowa woda (Casual water)
Przywilej (Honour)
Putting green (Putting green)
R&A (R&A)
Regulaminowa runda (Stipulated round)
Reguła lub Reguły (Rule or Rules)
Rub of the green (Rub of the green)
Sędzia (Referee)
Sprzęt (Equipment)
Strona (Side)
Sztuczne utrudnienia (Obstructions)
Teren w naprawie (Ground under repair)
Teren zielony (Through the green)
Three-ball (Three-ball)
Threesome (Threesome)
Uderzenie (Stroke)
Uderzenie karne (Penalty stroke)
Ustawienie (Stance)
W dołku (Holed)
Współzawodnik (Fellow-competitor)
Zawodnik (Competitor)
Zwierzę ryjące (Burrowing animal)

 

Strona Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego wykorzystuje pliki cookie.
Akceptuję Cookies
x