Etykieta golfowa

Zasady dotyczące bezpieczeństwa

Piłka golfowa ma prędkość ponad 200 km/h, jest twarda i leci na duże odległości. Trafienie piłką w głowę, czy inną część ciała może spowodować poważne obrażenia. Kije mają długość ponad 70cm, są zakończone metalową główką. Biorący zamach golfista może nie zauważyć stojących za nim innych graczy. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa mają na celu wyeliminowanie prawdopodobieństwa wypadku na polu golfowym.

 • Gdy partner uderza piłkę nigdy nie stój za jego plecami, zawsze parę metrów z przodu. Gracz uderzający musi mieć pewność, że może wykonać bezpieczny zamach kijem. Jeśli w pobliżu znajduje się przeszkoda, o którą piłka może się odbić należy odejść parę kroków, aby ustrzec się trafienia powracającej piłki;
 • Nie uderzaj piłki zanim nie upewnisz się, że grupa przed tobą oddaliła się na bezpieczną odległość;
 • Jeśli istnieje, choć minimalne ryzyko, że uderzona przez nas piłka może znaleźć się w pobliżu innego gracza należy go ostrzec głośnym okrzykiem: FORE!;
 • Jeśli zejdziesz z toru gry w celu szukania piłki i grupa z tyłu nie będzie cię widzieć, zostaw znak w postaci torby golfowej w widocznym miejscu;
 • Nie należy uderzać piłki, gdy na polu golfowym prowadzone są prace pielęgnacyjne. Pracownicy obsługi pola mają pierwszeństwo. Należy poczekać aż wykonają swoją pracę i znakiem ręki pozwolą nam grać;
 • Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi bezwzględnie kończy się grę (można ewentualnie zaznaczyć miejsce położenia piłki). Należy udać się do budynku klubowego lub innego bezpiecznego miejsca. Co roku na polach golfowych całego świata ginie od uderzenia pioruna wielu graczy.

Dbałość o stan pola

„Należy zawsze zostawić miejsce, w którym się przebywało w takim stanie, w jakim się je zastało.”

 • Trawa golfowa jest bardzo delikatna, zatem obowiązek dbania o darń nie spoczywa wyłącznie na właścicielu pola, ale również na jego użytkownikach;
 • Prawidłowy zamach golfowy powoduje wyrwanie kępki trawy w momencie trafienia piłki. Jest to nieuniknione i należy do elementów gry. Jednak wyrwana kępka powinna wrócić na swoje miejsce. Naprawiony divot (kawałek darni wyrwany główką kija) ma szanse zregenerować się siłami natury. Nienaprawiona blizna po swingu (swing: rodzaj uderzenia golfowego, którego celem jest posyłanie piłek na większe odległości) nie tylko szpeci pole, ale stwarza też nieuczciwe warunki gry dla innych. Wybicie piłki z takiego położenia jest o wiele trudniejsze;
 • Piłka spadająca stromym torem na green zostawia ślad wgniecenia darni w postaci „pitchmarka”. Miejsce to, nie tylko może spowodować, że piłka któregoś z kolejnych graczy zejdzie z toru, ale przede wszystkim jest zalążkiem wszelkiego rodzaju chorób traw greenu. Pitchmarki należy jak najszybciej naprawić posługując się specjalnymi widełkami. Dobrego golfistę można poznać po tym nie jak blisko leży jego piłka dołka, ale jak wielką wagę przykłada do naprawiania divotów i pitchmarków;
 • Jadąc melexem starajmy się poruszać skrajem fairwayu. Jeśli pole ma specjalne alejki dla melexów należy poruszać się wyłącznie po nich. Reguły lokalne mogą stanowić inaczej;
 • Prowadząc wózek lub melexa unikajmy wjeżdżania w kałuże i w miejsca, gdzie mogą powstać koleiny. Ślady po kołach są bardzo trudne do naprawienia;
 • Wchodzenie na green z torbą golfową, czy też wjeżdżanie wózkiem lub melexem jest zabronione;
 • W grze z bunkra, po uderzeniu piłki, należy koniecznie zagrabić i wyrównać powierzchnie piasku.

Tempo gry

 • Graj w golfa w miarę szybko, tak aby nie stopować gry następnej drużyny;
 • Nie jest wstydem zagrać źle, problemem jest wolna gra;
 • Jeśli zgubimy piłkę i będziemy jej szukali przez dłuższy czas (do 5 min), to przepuśćmy grupę za nami dając im znak ręką;
 • Gracze powinni być gotowi do strzału gdy jest kolej na ich uderzenia;
 • Torby i wózki golfowe należy zostawić bliżej następnego tee, w celu jak najszybszego udostępnienia greenu kolejnej grupie

Zasady uprzejmości graczy wobec siebie

 • Gracz na polu golfowym nie powinien zakłócać gry innym poprzez: rozmowę, ruch, hałas, czy też opieszałą grę;
 • Gracz powinien upewnić się, że wszystkie urządzenia elektroniczne, które ma ze sobą na polu, nie będą przeszkadzać innym graczom;
 • Na tee nie uderza się poza swoją kolejnością;
 • Na greenie gracz powinien uważać, aby nie nadepnąć na linie puttu innego gracza. Podobnie należy sprawdzić czy nasz cień nie pada na piłkę, dołek lub linię puttowania partnera;
 • Obserwujmy tor lotu piłek partnerów oraz miejsca ich lądowania;
 • Pomagajmy partnerom szukać zgubionej piłki.
 • Pamiętaj, ażeby zawsze zapoznać się zasadami lokalnymi klubu przed grą.Mimo faktu, iż golf staje się sportem masowym pewne regulacje dotyczące ubioru są ściśle przestrzegane prawie w każdym klubie golfowym na świecie. Należy o tym pamiętać bo możemy być czasem nie wpuszczeni np. do klubowej restauracji ze względu na brak wymaganego stroju.

Standardowe przepisy dotyczące stroju

 • Niedopuszczalne są koszulki typu T-Shirt, dresy, spodnie bez paska;
 • Koszulki muszą mieć kołnierzyk;
 • Nie ważne jak drogie – dżinsy są niedozwolone;
 • Niektóre kluby wymagają długich skarpetek jeśli założyliśmy krótkie spodenki;
 • W niektórych klubach aby wejść do baru należy mieć na sobie marynarkę, a często także krawat;
 • Coraz częściej dopuszczane są tylko miękkie kolce tzw. soft spikes, szczególnie w budynku klubowym.
 
 • Etykieta golfowa

  Zasady dotyczące bezpieczeństwa, dbałość o stan pola, tempo gry, zasady uprzejmości graczy wobec siebie, standardowe przepisy dotyczące stroju.

 • Zasady Członkostwa

  Wypełnij poniżej wniosek online o przystąpienie do Klubu lub pobierz do druku

 • Członkowie

  Lista PZG z handicapami członków PKKG

 • Statut

  Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25 …

 • Historia Klubu

  Pod koniec lat 90-tych kilku mieszkańców najstarszego miasta w Polsce wyszło z inicjatywą założenia klubu golfowego.

 

Strona Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego wykorzystuje pliki cookie.
Akceptuję Cookies
x